SAYIMA KALAN PERSONELLER İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER!

Sizlerden dönem dönem gece sayımına, personel bırakılması için talepler gelmektedir, konu özelinde hukukla görüşülmüş olup, aşağıdaki gibi bir açıklama gelmiştir.
Sayıma personel bırakmak çok tasvip ettiğimiz birşey değil ancak bırakılması gereken durumlarda aşağıdaki kriterlere dikkat edip, personelden gerekli yazıyı alarak ilerleyebiliriz,

“Gece çalışması ise 20:00- 06:00 saatleri arasında ve en çok 7,5 saat olarak yapılabilmektedir. Gece çalışmalarında 7,5 saat üzeri çalışmalarda personelden yazılı onay alınması gerekmektedir.

Personellerin mesai saatlerinin yarısından çoğu 20:00-06:00 saatleri arasında kalmıyor ise gece çalışması olmayacaktır. Bu saatler arasında çalışma var ise ve bu çalışma 7,5 saatten fazla ise yazılı onayın alınması zorunludur. Aksi halde bu durum personel bakımından haklı neden teşkil edebilir.

Yapılan toplam mesainin çoğu 20:00-06:00 arasında kalmıyor ise gece çalışması sayılmayacağından herhangi bir onay almaya gerek bulunmamakta ve bu nedene dayalı olarak yapılan iş akdi feshi işçi bakımından haklı neden olmayacaktır.

Sayıma kalan personeller için yapılması gereken fazla mesai süresinin 1,5 katı süre kadar personellere izin kullandırılması ve bunun imza karşılığı yazılı belge ile kullandırılmasıdır.

Platom üzerinden personelin telafi izni formu doldurulması ve personele imza attırılması, dava durumunda personelin iradesinin olmadığı, baskı ile imzalatıldığı şeklinde ifade edilebilir.

Bu nedenle fazla çalışma karşılığı olarak personelden kendi el yazısı ile ve boş bir sayfaya “yapılan fazla mesailer karşılığında serbest zaman/telafi izin hakkımı kullanmak istiyorum” şeklinde talep almanız daha uygun olacaktır. Mutlaka telafi izninin ispatı yazılı belge ile yapılması gerekmektedir. Aksi halde dava durumunda aleyhe fazla mesai ücretine hükmedilmesi riski bulunmaktadır.”

İyi Çalışmalar.

Satış noktalarında marka ve ürünlerinizin daha çok tercih edilmesine yardımcı olalım.
Satış noktalarında marka ve ürünlerinizin daha çok tercih edilmesine yardımcı olalım.