Kalite Politikamız

 

EKOM Group olarak, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını anlayan ve beklentilerini tam olarak karşılayan, yenilikçi, çözüm odaklı, güvenilir, yüksek kaliteli hizmetler sunarak onların memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz.

Hedefimize ulaşmak için süreç ve müşteri odaklı, kurumsal vatandaşlık ilkeleri ile uyumlu, kurumsal gelişime önem veren bir kalite politikası benimsiyor ve bu politikamızı sürekli iyileştirmeye özen gösteriyoruz.

Süreç Odaklılık yaklaşımımız kapsamında, süreçlerimizi, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kolayca yürütebilmesi için anlaşılır, etkin ve verimli şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz.

Müşteri Odaklılık yaklaşımımız kapsamında, süreçlerimizdeki verimliliği arttıran teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayarak, mevcut ve gelecekteki iş ortaklarımızın ihtiyaçları için maliyet avantajını da hedefleyen, inovatif çözümler geliştiriyor ve memnuniyeti en üst seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz.

Kurumsal Gelişim yaklaşımımız kapsamında, çalışanlarımızın ekip çalışmasına önem veren, kalite bilinci yüksek, daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendiriyor, eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

Sürekli İyileştirme yaklaşımımız kapsamında, süreçlerimizi ölçüp gözden geçiriyor, performansımızı geliştiren önleyici yaklaşımları belirleyip, uyguluyoruz.

Bu sayede kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve daima iyileştirilmesini sağlayarak, kanun, yasal mevzuat ve kalite yönetim sistemi çerçevesindeki tüm şartları yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.